Rörelse = medicin?

De som känner mig vet att jag, utöver mitt intresse för rörelse och beteende, kan vara nördig på ord och definitioner av olika slag. Är det verkligen viktigt att göra skillnad på träning och rörelse och spelar det verkligen någon roll om jag uppfattar min kropp som stel eller stabil?

Kanske inte, skulle någon annan säga. Jag upplever dock att det kan göra en enorm skillnad i uppfattning, genomförande och inställning till kroppen i rörelse beroende på hur vi använder olika ord, definitioner och förklaringar.

När jag pratar med människor som har dåliga erfarenheter av träning, förknippar det med prestation eller av annan anledning inte relaterar ordet träning till något trevligt, kan det vara en avgörande skillnad att byta ut ordet träning mot rörelse. Rörelse är för många inte ett lika laddat ord vilket kan göra det lättare att se möjligheterna och inte direkt känna stress och press.

Träning och rörelse är inte heller synonymt med varandra utan skiljer sig åt på flera sätt vilket jag skrivit om i flera andra inlägg på sociala medier och även på bloggen. Vad som klassas som rörelse i en situation och kontext kanske klassas som träning i en annan eller för en annan person, men syftet med varför vi rör oss skiljer sig åt mellan rörelse och träning och det räcker för att jag ska vilja skilja dem åt.

Ofta hör jag från olika håll att rörelse är medicin. Det låter vackert tycker jag. Att rörelse har en läkande förmåga och det håller jag såklart med om. I alla fall delvis. Varje gång jag hör denna mening kan jag dock inte låta bli att bearbeta den gång på gång och funderar varje gång över om jag helt håller med.

Vad är medicin och hör rörelse verkligen till den kategorin? Medicin, eller läkekonst, syftar till att behandla sjukdom eller ohälsa av olika slag. Rörelse per definition innebär all form av förändring av position eller läge och inom detta spann finns även träning och fysioterapi medräknat. Det som skiljer dem åt är återigen, syftet.

En promenad till bussen från hemmet i syfte att ta mig från punkt A till punkt B = rörelse. En promenad i syfte att öka konditionsförmågan = träning. En promenad som jag kanske ordinerats av fysioterapeut för att minska smärta eller av annan anledning är riktad mot att minska ohälsa = medicin.

Rörelse som medicin innebär att rörelsen sker i syfte att behandla sjukdom eller ohälsa och används inom fysioterapi/sjukgymnastik i detta syfte. Varför jag tänker att detta är viktigt att reda ut är för att jag upplever att vi tenderar att lägga till rörelse när ohälsa uppstått, men sedan förväntar oss att kunna sluta när vi är ”friska”. Att rörelse är något som behandlar vårt problem, men som inte riktigt passar in i vår vardag och vår livsstil och därför ofta plockas bort igen när/om besvären avtar.  

Rörelse kan vara medicin, men rörelse är så mycket mer. Det är ett av våra grundläggande behov, något som vi är beroende av för att upprätthålla god hälsa och funktion. Något vi är beroende av för att hålla oss friska och inte något vi bara lägger till för att behandla sjukdom eller ohälsa. Rörelse kan vara medicin, men om vi enbart lägger fokus på detta är jag rädd att vi förlorar oss i att utföra rörelse i behandlande syfte och tappar själva grunden till varför vi kanske ens behövde rörelsen i detta syfte från början.

Precis som vi vill äta varierat för att få i oss det vi behöver vill vi röra oss mycket och varierat för att tillgodose vårt stora rörelsebehov. När våra grundläggande behov kanske inte uppfylls som vi önskar och vi drabbas av ohälsa kan rörelsen ses som medicin för att komma till rätta med detta, men kom ihåg att rörelse är så mycket mer än så!

Vad är rörelse för dig och vilka möjligheter har din kropp att röra sig i din vardag? Är rörelse något som sker naturligt och enkelt eller behöver du medvetet skapa utrymme för din kropp att röra sig?