Rörelsesmart... Vad är det?

I mitt arbete med rörelsesmart är den stora grundpelaren att rörelse är till för alla. Ett stort antagande och ståndpunkt är att våra kroppar har en enorm kapacitet att röra sig och också ett stort behov av rörelse. Att bristen på rörelse inte bara gör oss sjuka, utan också leder till att vi tappar tron på våra kroppar, tappar kännedomen och kunskap om hur våra kroppar fungerar, vad de klarar av och hur de är till för att hjälpa oss genom livet och inte stjälpa oss.  

I en stressfylld och prestationsinriktad vardag är det lätt att glömma bort den kropp vi har att förhålla oss till. Vi ägnar den sällan någon uppmärksamhet förrän den gör ont, väger för mycket eller för lite, ser ut på ett sätt som vi inte uppskattar eller när den på annat sätt besvärar eller begränsar oss i vår framfart.

Våra kroppar bär på en enorm kapacitet. Alla kroppar. Det innebär inte att alla kroppar måste eller borde kunna springa ett maraton, klättra i träd eller stå på händer. Det innebär att alla kroppar har förmågan att kunna utvecklas, utforskas, utmanas, upptäckas och upplevas i det sammanhang som varje enskild kropp befinner sig i.

I vår moderna vardag får den naturliga rörelsen allt mindre utrymme. Rörelse är inte längre ett självklart och enkelt inslag i vardagen utan något vi medvetet tillför, ofta kallat träning. Något som ska ske i en viss dos, på ett visst sätt, på en viss plats.

Rörelse är så mycket mer än det vi kallar träning. Rörelse är till för alla kroppar, i alla lägen.

När vi börjar jobba med vår kropp istället för mot den blir vi rörelsesmarta. Att uppmärksamma vår kropp även innan den avviker från det vi önskar och att tillföra rörelse i syfte att tillgodogöra den det stora rörelsebehov som finns är att vara rörelsesmart. Att använda rörelse i syfte att läka och utveckla är att vara rörelsesmart. Att utmana kroppen inom trygga gränser är att vara rörelsesmart. Att utbilda oss och vår kropp om rörelse och utforska kroppen i rörelse på ett icke-dömande sätt är att vara rörelsesmart. Att se över möjligheterna till rörelse i vår vardag är att vara rörelsesmart och att utforma och på ett smart sätt använda oss av vår omgivning för att få in mer rörelse i vardagen är att vara rörelsesmart.

När vi faktiskt rör oss blir vår kropp smart på hur den ska arrangera våra kroppsdelar, hur mycket anspänning som behövs, hur den ska parera, hur den ska slappna av, när den ska stabilisera och motstå en rörelse och när den ska tillåta rörelse. Det är en rörelsesmart kropp. En kropp som vi kan lita på och som hjälper oss i tillvaron istället för att stjälpa. En kropp som gör det enkelt och glädjefyllt att röra sig!

Rörelsesmart kropp, rörelsesmart vardag, rörelsesmart liv. Vad innebär det för dig att vara rörelsesmart?