Rörelsesmart Yoga

I januari 2020 tog jag över en yogastudio. Alltså en lokal med utrymme för rörelse. Verksamheten i denna lokal har varit yoga och alltså kallas det för en yogastudio. När jag tog över lokalen fortsatte jag att kalla rörelseaktiviteterna för yoga. Det blev enklast så och jag vet inte riktigt vad de rörelseklasser jag håller kan kallas för. Jag skulle enbart vilja beskriva det som rörelseklasser då det är just det. Klasser i rörelse.

Yoga för mig har alltid varit förknippat med linjeringar, vissa förutbestämda rörelser och med en viss typ av andning. Något jag aldrig riktigt fastnat för. Något som min kropp många gånger fått ont av att genomföra och där jag många gånger känt mig stel, svag och rastlös. Också panikslagen över att andas på ett visst sätt och ibland stå statiskt i positioner som min kropp vänligt, men bestämt tackat nej till.

Jag har också haft en fantastisk bild och upplevelse av yoga. Ett sätt att förena kropp och sinne. Låta tankarna få stillna och kroppen få flöda. Att få fylla på med rörelse och utforska, utmana och upptäcka kroppen i rörelse.

Eftersom jag och många andra på många sätt uppskattar yogan har benämningen fått leva kvar även i mina klasser. Det jag valt ut från yogan är föreningen mellan kropp och knopp, att få vara här och nu och en hel del av de rörelser som jag guidar i mina klasser kommer från just yogan.

Min tolkning av yogan kallar jag för Rörelsesmart Yoga. Under dessa klasser guidar jag rörelse som jag plockat från olika rörelseinriktningar och terapier och en hel del av rörelserna är rörelser som jag själv utforskat i min egen kropp och utformat utifrån mina egna behov.

Rörelsesmarta klasser eller Rörelsesmart Yoga är klasser där vi utforskar kroppen i rörelse på ett tillåtande, glädjefyllt, spännande och nyfiket sätt. Vi kan ibland utforska linjeringar för att därefter lösa upp dessa och låta rörelsen flöda utan ramar. Vi kan ibland ta hjälp av andetaget och låta rörelsen ske på en inandning, för att därefter låta andetaget få självreglera och rörelsen ske snabbare eller långsammare än andetaget beroende på behovet i stunden. Vi kan göra rörelsen med mer belastning eller mindre belastning, större eller mindre, snabbare eller långsammare, statisk eller dynamisk. Det är inte bättre att göra en rörelse snabbt än att göra den långsamt. Det är inte bättre att göra rörelsen med högre belastning än mindre. Det är inte bättre att göra rörelsen statisk än dynamisk. Det är inte bättre att göra rörelsen större än mindre. Det är olika. Olika för vår kropp, olika för vårt nervsystem och ger olika dimensioner för vår kropp att förhålla oss till.  

Rörelsesmart yoga är rörelse där vi utforskar, upplever, utmanar, upptäcker och uppskattar vår kropp genom rörelser med variation, medvetenhet och närvaro. Detta oavsett om rörelserna kommer från traditionella yogapositioner eller är ett hopplock av andra rörelser. Vi kan benämna olika rörelser, vi kan bestämma hur de ska ske, vart foten ska vara placerad och när vi ska andas in eller ut, men i slutändan är det bara rörelser och positioner av olika slag. Det spelar ingen roll vad vi kallar dem eller vart de kommer ifrån. Ju mer olika rörelse vi kan berika vår kropp med, desto mindre brist får vi på rörelse och desto mer kompetenta blir våra kroppar på rörelse. Vi blir rörelsesmarta!

Ingen annan kan tala om vilket sätt som är bäst för din kropp att röra sig på. Ingen annan kan tala om när du ska lyssna in och backa eller när du ska utmana. Ingen annan kan tala om huruvida det är bäst för dig att andas in eller ut i en viss rörelse eller position. Du behöver bli rörelsesmart i din egen kropp. Jag kan ge dig förslag, jag kan ge dig trygghet och jag kan ge dig alternativ att utforska, men det är din upplevelse av din kropp som räknas. Inte huruvida du klarade en solhälsning med raka knän eller lyckades stå kvar i en krigarposition tiden ut. Din upplevelse, din kropp, dina behov, dina förutsättningar.

Jag kommer att fortsätta att kalla en del av mina rörelseklasser för Rörelsesmart Yoga. Jag kan fortsätta skriva om min vision med klasserna och min tanke och känsla bakom det jag gör i all oändlighet, men i slutändan är det inte vad jag tänker och känner om rörelseklasserna som är det viktiga. Det är vad du upplever.

Varmt välkommen om du är nyfiken att bilda dig din egen uppfattning!