Träning som tillskott?

Jag brukar ofta prata om rörelse i termer som vi brukar använda för hur vi se på vår kost. Vi vet att vi behöver en balanserad och framför allt varierad kost för att bibehålla god hälsa. När vi äter varierat ökar chanserna att vi får i oss allt det som vi behöver och inte lämnas med brister av olika slag. Om vi skulle få brist av något slag brukar vi prata om att kunna lägga till det vi saknar, antingen via maten eller som ett tillskott.

Skulle vi se på rörelse på samma sätt skulle vi helt enkelt kunna säga att vi även vill ha denna stora variation när det gäller rörelse. Vi vill till exempel kunna röra armarna framför oss, bakom oss, ovanför huvudet och nedanför oss. Vi vill röra dem utan belastning och med hög och låg belastning och med stort rörelseomfång och med litet omfång.

Vi är också i behov av att röra på hela vår kropp med låg ansträngning, kanske en långsam promenad och lika beroende är vi av rörelse som kräver högre ansträngning, kanske en snabb spurt då vi blir svettiga och andfådda.

Vår kropp är skapt för och är i behov av stor variation på rörelse för att vi ska kunna bibehålla våra funktioner och upprätthålla god hälsa. Många av oss får brist på rörelse av olika slag när vårt samhälle och vår vardag inte möter det stor rörelsebehov som vår kropp har. För att återgå till liknelsen vid kost skulle vi kunna säga att denna rörelsebrist kan täckas både genom att vi lägger till varierade rörelser i vår vardag. Trots detta kan det vara svårt att täcka hela den bristen på rörelse som vi kanske har och då kan vi lägga till rörelse som tillskott.

Detta tillskott på rörelse är vad vi kallar för träning. För många, inte minst för mig personligen, är träning förknippat med prestation, rätt och fel, tungt, jobbigt och ett stort måste.

Träningen kan ses som en kompensation för den rörelse vi saknar i vår vardag. Bristen på rörelse ser olika ut för olika människor. Någon kanske går 20 000 steg på plant underlag varje dag på sitt arbete och en annan kanske arbetar med armarna ovanför huvudet 6 timmar om dagen. Vad dessa olika personer får för rörelse i vardagen och vad de saknar för rörelser skiljer sig åt. Därför kommer även behovet av rörelse som tillskott att skilja sig åt.

Om vi kan se på träning som kompensation för utebliven rörelse i vardagen upplever jag att det blir lättare att få en överblick över vad som kan vara relevant att lägga till som träning. För personen som går flera tusen steg på plant underlag varje dag kanske inte träningen behöver vara en promenad på samma underlag och för personen som arbetar med armarna ovanför huvudet hela dagen kanske träning i andra positioner än just denna kan vara på sin plats.

Ser vi på träning som kompensation blir det också tydligt att träning inte är det enda sättet att lägga till rörelse på. Om träning känns förknippat med negativa känslor och känns svårt att ta sig för går det att se över hur vi kan lägga till rörelsen i vardagen, kanske med ett tydligt syfte för att göra rörelsen något lättare att ta sig för.

Fundera över vad du redan nu får för rörelse i din vardag och vad du kanske saknar. Fundera sedan över hur du kan lägga till denna rörelse. I din vardag under en aktivitet/uppgift som du redan ägnar dig åt eller genom att tillföra rörelse som tillskott, det vill säga träning? Kanske är träningsbegreppet negativt laddat även för dig och behöver bytas ut mot ett annat?

Se träningen som ett tillskott som syftar till att fylla på med rörelse som du saknar och har svårt att få till i vardagen och kom ihåg att träningen är ETT sätt att fylla på med rörelse, men underskatta inte den rörelse du kan lägga till i din vardag!